MKA

Dr. Gevert Gacoms

Dokter Gevert Gacoms studeerde aan het Limburgs Universitair Centrum. Hij promoveerde af in 2002 als arts aan de Katholieke Universiteit van Leuven en voltooide zijn opleiding als algemeen tandarts in 2005 aan de Katholieke Universiteit van Leuven . Zijn verdere opleiding in de mond-, kaak- en aangezichtchirurgie werd gecoördineerd door Prof. Schoenaers (KU Leuven) waar hij zijn eerste jaar volbracht. Nadien koos hij voor een opleidingsjaar in de algemene chirurgie onder leiding van Prof. Broos (KU Leuven). Vervolgens heeft Prof. Fossion (ZNA Middelheim, Antwerpen) hem inzichten verschaft in de hoofd- en halsoncologie. Dr. Hoppenreijs (Arnhem, Nederland) vervolmaakte de opleiding door hem te bekwamen in de orthognatische heelkunde.

Een bijzondere belangstelling gaat uit naar de pre-implantologische chirurgie en orthognatische heelkunde. Dr. Gevert Gacoms startte op 1 september 2009 als mond-, kaak- en aangezichtchirurg in het Sint-Franciskusziekenhuis in associatie met Dr. Anne Struelens.
Dr. Gevert Gacoms