MKA

Tandimplantaten

Het missen van eigen tanden en kiezen wordt door veel mensen als een groot probleem ervaren. Moeilijkheden met de houvast van een gedeeltelijke of volledige prothese, problemen met kauwen, spraak, esthetiek en pijnklachten zijn redenen voor een mindere kwaliteit van het leven. Of het verlies nu veroorzaakt wordt door een ongeval of aantasting van tanden of tandvlees, eigenlijk wil iedereen maar één ding: herstel van functie en esthetiek.

Voor veel patiënten waarbij één of meerdere tanden of kiezen ontbreken is een kroon of brugconstructie op implantaten of een vastklikkende prothese een ideale oplossing.

U kan bij ons vrijblijvend terecht voor een eerste gesprek, second opninion of behandeling. Een verwijzing door de tandarts is hiervoor niet noodzakelijk.
Wat is een implantaat?
Een implantaat kan u vergelijken met een kunstwortel, op de plaats waar de wortel van uw verloren tand of kies zat. Implantaten zijn meestal van titanium vervaardigd omdat dit een lichaamsvriendelijk materiaal is waardoor er een optimale osseo-integratie (inhelen van het implantaat in het kaaksbeen) wordt bereikt. De implantaten hebben een uniek oppervlakte dat voor een snelle genezing en botaangroei zorgt.

Implantaten zijn permanente en vaste vervanging van een echte tandwortel en dienen als fundament voor een kroon, brug of (klik)prothese. In de onderkaak is het implantaat meestal na 2 tot 3 maanden vastgegroeid in het bot. In de bovenkaak is het genezingsproces iets langer.

Al vele jaren vormen tandheelkundige implantaten een voorspelbare en langetermijn oplossing voor de vervanging van ontbrekende tanden en kiezen of voor het vastzetten van een prothese.
Het voordeel van een implantaat
Verlies van één of meerdere tanden (kroon- en brugwerk).
Het grote voordeel van een implantaat is dat de behandeling zich beperkt tot de zone waar het probleem zich voordoet. Een implantaat vervangt de ontbrekende tand of kies zonder dat andere tanden of kiezen bij de oplossing van het probleem worden betrokken. Met een conventionele brug moeten tanden of kiezen naast de ontbrekende tanden worden beslepen. Met een implantaat niet. Uw eigen tanden en kiezen worden zo gespaard. En dat is een enorm voordeel op lange termijn voor uw mond in zijn geheel.

Een ander voordeel van een implantaat is dat het slinken van het bot wordt tegengegaan. Met een conventionele brug wordt immers alleen het zichtbare kroongedeelte van de tand of kies vervangen en niet de wortel. Het gevolg daarvan is dat het bot dat rondom de verwijderde wortel aanwezig was op lange termijn slinkt. Ook dit kan een minder aantrekkelijke lacht tot gevolg hebben. Een implantaat vervangt dus niet alleen het zichtbare gedeelte van de tand of kies maar ook de onderliggende wortel. De contour van de kaak en het tandvlees blijven doordaar beter intact. Ook na jaren zal niemand kunnen zien dat het niet uw eigen tand of kies is.

Problemen met de gebitsprothese.
Loszittende protheses, kokhalsklachten, problemen met eten en een matig comfort behoren met het gebruik van implantaten tot het verleden. Door in de onderkaak en in de bovenkaak implantaten te plaatsen kan een vastzittende uitneembare prothese gemaakt worden.

De voordelen van implantaten.
• U kan weer zorgeloos spontaan praten en lachen
• De nieuwe tanden zijn stevig op de implantaten bevestigd
• U kan weer eten zonder problemen
• Een veilige, betrouwbare en voorspelbare behandelmethode
• Het is niet langer nodig om gezonde gebitselementen af te slijpen
• Het kaakbot waar implantaten zijn ingebracht slinkt niet meer
• Bij kronen en bruggen krijgt u over het algemeen een esthetisch fraai resultaat
• Meer zelfvertrouwen doordat de prothese vastzit
• Geen kleefpasta meer nodig
Of het nu gaat om vervanging van één enkele tand, meerdere tanden of voor het maken van een vastzittende prothese, voor ieder probleem bieden implantaten een passende oplossing.
Wanneer zijn implantaten mogelijk?
In principe kan bij iedereen bij wie het kaakbeen is volgroeit (vanaf de leeftijd van 18 jaar) een implantaat geplaatst worden. Er zijn wel een paar voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de implantaten een succes te laten zijn :

• Er moet voldoende kaaksbeen zijn om de implantaten te laten ingroeien. Dit zowel in de hoogte als in de breedte.
• Het kaaksbeen moet gezond zijn.
• Het tandvlees van de eigen resterende tanden moet gezond zijn. Is dat niet het geval dan moet het eerst gezond gemaakt worden alvorens het inbrengen van de implantaten kan worden gedaan.
• U moet bereid zijn de implantaten en de daarop bevestigde kroon, brug of prothese goed te onderhouden.
Om te kunnen beoordelen of u voldoende kaaksbeen heeft en of het gezond is, worden rontgenfoto’s gemaakt. Door chirurgische technieken (botopbouw of sinuslifting) is het tegenwoordig heel goed mogelijk om op plaatsen waar te weinig kaaksbeen aanwezig is, nieuw bot aan te brengen. Daardoor kunnen tegenwoordig met succes implantaten geplaatst worden op plaatsen waar dat vroeger niet haalbaar was.
Kostprijs van implantaten
Het ziekenfonds komt niet tussen in de terugbetaling van tandimplantaten, tenzij u een aanvullende verzekering hiervoor heeft afgesloten.
Enkel bij personen vanaf 70 jaar komt het ziekenfonds tussen in de kosten. Het betreft hier enkel een klikprothese op twee implantaten in de onderkaak.

Botopbouw

Een botopbouw is een behandeling, waarbij het kaaksbeen geschikt wordt gemaakt voor implantaten d.m.v. een bottransplantatie. Het kan gaan om een verbreding of een verhoging van een klein deel van de kaak, bijvoorbeeld bij vervanging van een tand, maar in veel gevallen betreft het de gehele boven of onderkaak, welke door botresorptie sterk geslonken is

Overkappingsprothese in de onderkaak

Behandelingen met tandheelkundige implantaten zijn arbeidsintensief, tijdrovend en kostbaar. Het moet dan ook een weloverwogen beslissing zijn om hiertoe over te gaan.

Overkappingsprothese in de bovenkaak

Behandelingen met tandheelkundige implantaten zijn arbeidsintensief, tijdrovend en kostbaar. Het moet dan ook een weloverwogen beslissing zijn om hiertoe over te gaan.