MKA

Mondheelkunde

Wijsheidstanden

De wijsheidstanden zijn de achterste kiezen van het gebit, die rond het achttiende jaar bij de meeste mensen doorbreken. Vaak is er te weinig ruimte waardoor de kiezen scheef groeien en/of niet volledig doorbreken.

Wortelpuntbehandeling

Tanden en kiezen bestaan uit een kroon en één of meerdere wortels. De kroon is het gedeelte dat boven het tandvlees zichtbaar is. De wortels zitten onder het tandvlees in de kaak verankerd. In iedere wortel loopt een kanaal, het wortelkanaal.

Tandextractie

Wanneer het gebit en het ophangapparaat door tandbederf en ontstekingen dermate is aangetast, is het noodzakelijk om één of meerdere tanden te verwijderen. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de ingreep kan dit onder plaatselijke verdoving of onder narcose in dagbehandeling plaatsvinden.

Tandtransplantatie

Het transplanteren van een tand of kies betekent het verplaatsen van een eigen tand of kies naar een andere plaatst in de kaak. Er wordt ook wel gesproken van autotransplantatie van gebitselementen.

Vrijleggen van hoektanden

Hoektanden zijn soms de doorbraakrichting kwijt en blijven in de kaak liggen (geretineerde hoektanden). Het betreft meestal de hoektanden in de bovenkaak; vaak liggen ze scheef in kaak, dicht tegen wortels van de naburige tanden.

Tandletsel

Door een ongeval, geweld of sportbeoefening, kunnen de tanden beschadigd raken. Ze kunnen los gaan staan of geheel uit de mond worden geslagen. Soms is ook een deel van de kaak samen met de tanden gebroken en kan dit letsel deel uitmaken van een groter trauma.

Minischroeven en botankers

De orthodontist heeft voor het verplaatsen van gebitselementen soms een extra verankering nodig. Het is niet altijd mogelijk hiervoor voldoende verankering in het aanwezige gebit te vinden. Dit probleem kan de kaakchirurg oplossen door een verankeringsmogelijkheid aan te brengen.