MKA

Tandextractie

Wanneer het gebit en het ophangapparaat door tandbederf en ontstekingen dermate is aangetast, is het noodzakelijk om één of meerdere tanden te verwijderen. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de ingreep kan dit onder plaatselijke verdoving of onder narcose in dagbehandeling plaatsvinden.

Na bespreking met de kaakchirurg wordt u meestal meteen behandeld als het om eenvoudige extractie gaat.

Voor uitgebreidere extracties wordt meestal een afspraak gemaakt. Dit geldt ook voor patiënten met een uitgebreid medicijngebruik. Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, mag u deze niet stoppen, tenzij uw kaakchirurg of tandarts dit aangeeft.

Bij een totale gebitsextractie in de boven- en onderkaak wordt vaak door de tandarts vooraf een noodprothese aangemaakt. Deze prothese moet op de dag van de behandeling worden meegebracht, zodat deze meteen na de extractie in de mond geplaatst kan worden. De dag na de behandeling kan de prothese uitgenomen worden om te reinigen. 1 of 2 dagen na extractie bezoekt de patiënt de tandarts voor verdere controles.

Het voordeel van een noodprothese is dat men na de extracties niet tandeloos hoeft rond te lopen, de karakteristieke kenmerken van het oorspronkelijke gebit behouden blijven en men met enige restricties vrijwel normaal kunt functioneren, waarbij de prothese tevens als wondverband dienst doet. Als gevolg van krimp van de kaakwal zal uw tandarts de noodprothese meestal tussentijds moeten aanpassen en na een half jaar evolueert de noodprothese naar de definitieve vorm.

De ingreep
Na de verdoving worden de wortelresten en gebitselementen verwijderd. Soms is chirurgische verwijdering nodig. Het tandvlees wordt dan losgemaakt en vaak wordt een beetje bot rond de wortelrest weggenomen. In een aantal gevallen wordt de kies in stukjes geboord of gespleten om de kies gemakkelijker te kunnen verwijderen. Van de behandeling voelt u niets. U voelt alleen druk op de kaak, het trillen van de boor en wat water in de mond. Het water wordt door de assistente zo goed mogelijk weggezogen. De wonde wordt gehecht en soms wordt er ook een gaasje op de wond aangebracht. Hierop moet een half uurtje dichtgebeten worden. Daarna kan het gaas verwijderd worden. De hechtingen lossen na verloop van tijd vanzelf op.Dit duurt gewoonlijk 2 tot 3 weken. Voor u naar huis gaat krijgt u een voorschrift mee voor pijnstillers en voor mondspoeling.
Napijn

De verdoving is na twee tot vier uur uitgewerkt. Daarna kan er pijn optreden die echter goed is te bestrijden met pijnstillers. Het beste is de pijnstillers in te nemen voordat de verdoving is uitgewerkt en daarna de volgende tablet in te nemen als de pijn weer optreedt. U dient zich aan de voorgeschreven hoeveelheden te houden.

Nabezwaren

Na het verwijderen van een wortelrest en/of tanden en kiezen kunnen de volgende verschijnselen voorkomen;

• napijn gedurende drie tot vijf dagen

• een dikke wang

• koorts gedurende enkele dagen

• beperkte mondopening

• slikklachten

Deze bijverschijnselen zijn op zich geen reden tot ongerustheid. Mochten de klachten na een paar dagen toenemen in plaats van af te nemen, vooral bij een toenemende koorts en bij slikklachten, dan moet u contact opnemen met de afdeling.


Tandextracties van doorgebroken tanden worden niet terugbetaald door het ziekenfonds tussen de leeftijd van 18 en 55 jaar. Vraag na bij uw kaakchirurg of u in aanmerking komt voor terugbetaling. Indien uw ziekenfonds niet tussen komt in de kosten, kan u een meerkost aangerekend worden.