MKA

Wortelpuntbehandeling

Het wortelkanaal
Tanden en kiezen bestaan uit een kroon en één of meerdere wortels. De kroon is het gedeelte dat boven het tandvlees zichtbaar is. De wortels zitten onder het tandvlees in de kaak verankerd. In iedere wortel loopt een kanaal, het wortelkanaal. Dit is gevuld met zenuwvezels en kleine bloedvaten, ook wel de pulpa genoemd. Het is levend weefsel.
Wortelpuntontsteking
Door tandbederf (cariës), een lekkende vulling, of als gevolg van een harde klap op een tand (tandtrauma) kan de pulpa ontstoken raken. Door de ontsteking kunt u last hebben van gevoeligheid bij het drinken van koude of warme dranken. De ontstoken pulpa zal uiteindelijk afsterven en kan dan een ontsteking rondom de wortel veroorzaken. Bij het dichtbijten kan de tand of kies dan te hoog aanvoelen en pijn doen. In een later stadium kan de ontsteking doorbreken in de mond. Pus (etter) kan hierdoor wegvloeien, de pijn verdwijnt, maar de ontsteking is niet weg.
Het is de bedoeling dat uw tandarts deze ontsteking wegneemt. Hiervoor zal de tandarts de tand openboren en het tandzenuwweefsel wegnemen met instrumentjes en ontsmettingsvloeistoffen. Het doel van de behandeling is om zoveel mogelijk bacteriën te elimineren en daarna verhinderen dat nieuwe bacteriën terug het wortelkanaal gaan infecteren. Dankzij het afsluiten van de kanaaltjes met gutta percha is het moeilijk voor nieuwe bacteriën om de kanalen terug te infecteren.

Echter soms is het nodig dat de kaakchirurg ontstekingen aan de wortelpunten behandelt:

• Als de kanalen zeer kronkelig lopen en verstopt zijn, waardoor uw tandarts het wortelkanaal niet goed kan reinigen.
• Als de ontsteking in het kaakbeen er groot is.
• Als een reeds aangebrachte kanaalafsluiting lekt en niet te verwijderen is, waardoor de ontsteking blijft bestaan.
Voorbereiding thuis

U wordt verzocht geen aspirinebevattende medicijnen te gebruiken voor de ingreep, omdat de kans op een nabloeding daardoor groter wordt. Het is aan te bevelen vervoer naar huis te regelen, omdat u na de behandeling beter niet zelf aan het verkeer kunt deelnemen.

De behandeling

Als de tandarts u geen recente of geschikte röntgenfoto heeft meegegeven, wordt er nog een radiografie gemaakt. U krijgt een plaatselijke verdoving. Bij een wortelpuntoperatie verwijdert de kaakchirurg de ontsteking aan de wortelpunt. De wortel blijft behouden en het kanaal in de tand of de kies wordt afgesloten.

De kaakchirurg maakt een kleine snee in het tandvlees en schuift het tandvlees opzij. Er wordt een gaatje door het kaakbot naar de ontsteking geboord. De ontsteking wordt weggehaald. Vaak wordt er ook een stukje van de wortelpunt weggehaald, omdat hier veel zijkanaaltjes zitten die niet goed afgesloten kunnen worden. Als het wortelkanaal doorgankelijk is, vijlt de kaakchirurg het wortelkanaal schoon en sluit het af met een rubber kurkje. Een eventuele opening boven in de tand of kies wordt afgesloten met een noodvulling. Deze dient u binnen een maand door uw tandarts te laten vervangen door een echte definitieve vulling. Als het wortelkanaal niet meer doorgankelijk is, bijvoorbeeld doordat er al een vulling in zit, wordt het kanaal aan de onderkant afgesloten met een vulling in de wortelpunt. De kaakchirurg hecht het wondje in het tandvlees met een oplosbaar hechtmateriaal. Direct na de behandeling wordt een controle radiografie gemaakt, waarvan uw tandarts een duplicaat krijgt.

Na de behandeling
Nadat de verdoving is uitgewerkt, kan u pijn hebben. Deze is goed te bestrijden met pijnstillers zoals ibuprofen en paracetamol. Ook is het mogelijk dat uw wang dik wordt en dat u koorts krijgt. Door met ijs te koelen, vermindert de zwelling. De klachten verdwijnen geleidelijk na twee dagen. Als na drie dagen de pijn of zwelling toeneemt, moet u contact opnemen met de raadpleging stomatologie. Na de behandeling krijgt u een folder. Hierin staat hoe u eventuele klachten zoveel mogelijk kunt beperken. Als de afsluiting van het wortelkanaal is gelukt, verdwijnen de klachten en groeit er weer bot in de holte die door de ontsteking is ontstaan. Het is verstandig om na een half jaar ter controle een röntgenfoto door de tandarts te laten maken. Deze kan zien of de ontsteking weg is en zal de foto vergelijken met die door de kaakchirurg is gemaakt.
Complicaties en risico's

Soms keert de ontsteking terug doordat de afsluiting niet goed is gelukt. De kans daarop is groter bij kiezen die achterin de mond stand en kiezen met meer kanalen.

De gevoelszenuw van de onderlip en kin loopt onder de wortels van de kiezen naar de lip en de kin. Door die ligging is het mogelijk dat deze zenuw wordt beschadigd tijdens de behandeling van kiezen in de onderkaak. Op de röntgenfoto kan de kaakchirurg de afstand zien en het risico op zenuwbeschadiging inschatten. Als de afstand heel klein is, kan er soms besloten worden de wortelpuntoperatie niet uit te voeren. De kies zal dan getrokken moeten worden.

Tijdens een wortelpuntoperatie aan een kies in de bovenkaak kan een gaatje naar de kaakholte (neusbijholte) ontstaan. Zeer zelden ontstaat hierdoor een ontsteking van de kaakholte.

Het niet behandelen van de tand
Als er niet wordt behandeld, kan de ontsteking groter worden en aanleiding geven toe botverlies, de tand of kies gaat verloren. Hierdoor kunnen ook de tanden en kiezen naast de aangedane kies schade ondervinden. Ook kan de ontsteking verergeren waardoor er meer klachten zoals een dikke wang en dergelijke ontstaan.
Vragen

Bij vragen kunt u bellen met de raadpleging Mond-, Kaak- en Aangezichtsheelkunde op telefoonnummer: 011/57.93.97.

Mond-, Kaak- en Aangezichtchirurgie

Stomatologie & Implantologie

Dr. Anne Struelens

Dr. Gevert Gacoms

Sint-Franciscus Ziekenhuis

P. Paquaylaan 129

3550 Heusden-Zolder

Afspraken: 011/57.94.94

Medisch Centrum Beringen

Hospitaalstraat 27

3582 Beringen-Koersel

Afspraken : 011/45.76.00