MKA

Wijsheidstanden

De wijsheidstanden zijn de achterste kiezen van het gebit, die rond het achttiende jaar bij de meeste mensen doorbreken. Vaak is er te weinig ruimte waardoor de kiezen scheef groeien en/of niet volledig doorbreken. De plaats rondom deze (half doorgebroken) kiezen is moeilijk schoon te houden met de tandenborstel. Met name in de onderkaak hopen etensresten zich dan makkelijk op, waardoor er een ontsteking kan ontstaan. Deze heeft pijn en koorts tot gevolg. Ook kunt u last krijgen van zwelling in de keel en het niet goed kunnen openen van de mond. Een half doorgebroken wijsheidstand kan ook aanleiding geven tot beschadiging van de kies ervoor. Tijdens de periode van het doorbreken, duwt deze tand tegen de bestaande tandenrij. Dit is nadelig voor de esthetiek van de stand van de resterende tanden.

Voorbereiding thuis

U wordt verzocht geen aspirinebevattende pijnstillers te gebruiken voor de ingreep omdat de kans op een nabloeding daardoor groter wordt. Het is raadzaam vervoer naar huis te regelen omdat u na de behandeling beter niet zelf aan het verkeer kunt deelnemen. Neem uw SIS-kaart mee en een lijst van de eventuele medicijnen die u gebruikt.

Indien u gekozen heeft voor een algemene narcose, dient u de dag voor de ingreep te bellen naar het ziekenhuis (tel. 011/45 76 01) tussen 16.00 en 17.00 uur. U krijgt dan het uur meegedeeld dat u in het ziekenhuis dient te zijn. Dit voorkomt voor u onnodig lang wachten. Het is van belang dat u hiervoor nuchter bent. Dit houdt in dat u vanaf 12.00 uur ’s nachts niets meer mag eten, drinken of roken. Dit geldt niet voor een behandeling onder lokale verdoving.

De behandeling

Van uw kaak worden röntgenfoto's gemaakt. Hierop kan de kaakchirurg de ligging van de verstandskiezen beoordelen en inschatten of er een verhoogd risico bestaat op schade van één van de gevoelszenuwen. Als er een verhoogd risico is, wordt dit met u besproken en zonodig wordt een aanvullende CT-scan uitgevoerd. Voor het maken van de röntgenfoto moet u oorbellen of piercings uitdoen.

Als behandeling kan u kiezen tussen een lokale verdoving of een algemene verdoving. Indien u kiest voor een plaatselijke verdoving, wordt u nadien toegedekt met een witte kunststof doek. Als de kies recht in de kaak staat, maakt de kaakchirurg het tandvlees los en trekt of duwt de wijsheidstand eruit. Ligt de kies diep, dan zal de kaakchirurg de kies eerst vrij moeten boren. Indien de kies scheef in de kaak ligt, is het soms nodig er eerst een stuk af te boren en de kies in twee of meer stukken te verwijderen. De kaakchirurg zal u vertellen op welke manier uw wijsheidstand wordt verwijderd.

Na verwijdering wordt de mond, indien nodig, gehecht met een oplosbaar hechtmateriaal. In de onderkaak wordt meestal gehecht, in de bovenkaak minder vaak. Dit is afhankelijk van de grootte van de wond. Soms wordt een tampon in de wond achtergelaten om een ontsteking te voorkomen. Deze tampon wordt verwijderd na drie tot vier dagen.

Meestal wordt er een gaasje achtergelaten waarop u moet bijten. Hiermee geeft u wat extra druk op de wonde waardoor het bloeden eerder stopt. Na ongeveer een half uur mag u dit gaasje eruit halen.

Na de behandeling

Als de verdoving is uitgewerkt, kunt u pijn hebben. Deze is goed te bestrijden met pijnstillers. U krijgt hiervoor een voorschrift mee.

Complicaties en risico's

De chirurgische verwijdering van ingesloten wijsheidstanden is een routine ingreep die gewoonlijk gepaard gaat met weinig of geen ernstige complicaties. Zoals bij elke heelkundige interventie moet men zich echter ook hier bewust zijn van enkele mogelijke complicaties.

De wonde kan de eerste 24 uur na de behandeling enigszins nabloeden. Dat houdt meestal vanzelf op. Spoelen van de wonde vergroot de kans op nabloeden. Bij een nabloeding kunt u een schoon droog gaasje of een zakdoek op de wonde leggen en hierop een half uur stevig bijten. Belangrijk is dat er druk op de wonde wordt uitgeoefend. Als de nabloeding niet stopt, kunt u tijdens de werkuren contact opnemen met de raadpleging. Na 17.00 en in het weekend kunt u bellen naar de spoedgevallen.

Infectie
Bij elke ingreep waar de weefsels worden open gemaakt bestaat een zekere kans op infectie. Elke infectie moet aan de behandelende arts gemeld worden. De nodige bijkomende medicatie zal U worden voorgeschreven om het probleem op te lossen. Tekens van infectie zijn abnormaal langdurige zwelling en pijn, etterverlies en slechte smaak.
Beschadigingen
Schade aan buurtanden, vullingen of bestaand kroon- en brugwerk kan theoretisch optreden.
Alveolitis
Deze term wijst op een toestand waarbij de normale bloedklonter zich niet vormt in de wonde. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van roken of veroorzaakt worden door voedselresten in de wonde. De plaats waar de verstandskies zich bevond vult zich dus niet met een bloedklonter en blijft als het ware 'leeg', wat meestal gepaard gaat met een vertraagde genezing. Vaak gaat een dergelijke toestand ook gepaard met pijn vermits het kaakbeen rechtstreeks bloot staat aan lucht, speeksel en voedselbestanddelen.
Ongevoeligheid
In sommige gevallen bevinden bepaalde kaakzenuwen zich in nauw contact met de ingesloten verstandskiezen zodat de kans bestaat dat deze zenuwen worden geïrriteerd bij de heelkundige ingreep. Dit kan leiden tot paresthesie of anesthesie. Dit betekent een partieel of compleet gevoelsverlies in hun innervatiegebied. Dit tintelend of voos gevoel treft meestal de lip, de tong, de wang, de kin, het tandvlees of de tanden, afhankelijk van de betrokken zenuw. Meestal is deze gevoelsstoornis tijdelijk, doch in zeldzame gevallen kan zij permanent zijn.
Sinuscomplicaties

Soms bevinden de bovenste verstandskiezen zich in nauw contact met de maxillaire sinus en niet zelden dringen de tandwortels werkelijk in de sinusholte zelf. Aldus kan na verwijdering van een dergelijke tand een verbinding optreden naar de sinusholte, wat gepaard kan gaan met sinusitisachtige klachten.

Wortelfragmenten
Bij extreem lange of fragiele tandwortels gebeurt het wel eens dat een wortelfragment afbreekt. Meestal wordt dit verwijderd, doch indien het fragment zich te dicht bij een zenuwstructuur bevindt of indien bij de verwijdering gevaar bestaat voor beschadiging van een buurtand, wordt soms beslist om het stukje er plaatse te laten. Dit geeft bijna nooit aanleiding tot complicaties.
Kaakfracturen

In zeldzame gevallen kan de manipulatie bij het verwijderen van een verstandskies aanleiding geven tot een fractuur van de kaak, vooral bij dun bot of zeer diep ingesloten tanden. Radiografie geeft de plaats aan van de factuur en deze zal door uw arts worden behandeld. Zelfs indien de kaak niet gebroken is, kan zij toch verzwakt zijn door het verwijderen van bot tijdens de ingreep. Sterke krachten op de kaak zoals hard voedsel etc. worden daarom best vermeden tot volledige genezing.

Kaakgewrichtspijn
Pijn of abnormale functie van het kaakgewricht is zeldzaam, doch mogelijk na verwijderen van de verstandskiezen. In sommige gevallen is ook verdere behandeling noodzakelijk.