MKA

Knarsplaat

Behandeling van kaakgewrichtsklachten dmv een opbeetplaat of knarsplaat.

U heeft vernomen van uw arts dat uw kaakgewrichtsklachten behandeld kunnen worden met een opbeetplaat. In deze folder vindt u hierover meer informatie.

Wat is een opbeetplaat?
Het beïnvloeden van de occlusie of beet door een opbeetplaat is primair bedoeld om het kauwstelsel te stabiliseren en zo de belasting van het kaakgewricht en de kauwspieren gelijkmatiger te verdelen. Een ander doel is het beschermen van de tanden tegen overmatige slijtage als gevolg van (nachtelijk) bruxisme (tandenknarsen).

Een opbeetplaat is een uitneembare kunstharsplaat, die meestal in de bovenkaak over alle aanwezige tanden wordt geplaatst. Soms wordt de opbeetplaat ook in de onderkaak aangebracht. Dit zal uw arts meedelen.

Voor het vervaardigen van de opbeetplaat worden allereerst nauwkeurige afdrukken van de boven- en onderkaak genomen. Nadien wordt de opbeetplaat gemaakt in een tandtechnisch laboratorium.
Opbeetplaat in de bovenkaak.
Bovenaanzicht van een opbeetplaat.
Doel van de opbeetplaat
Met de opbeetplaat worden één of meer van de volgende doelen beoogd:

• 
Het verminderen van de activiteiten zoals klemmen en knarsen.
• 
Het afleren (verhinderen) van verkeerde mondgewoonten (nagelbijten, potlood bijten, ...).
• 
Het verminderen van belasting van de spieren en/of de gewrichten door het niet meer volledig kunnen dichtbijten.
• 
Het ontspannen van de kauwspieren.
Behandeling met een opbeetplaat
Gedurende de eerste dagen zal u moeten wennen aan het dragen van de opbeetplaat. Het dragen ervan veroorzaakt een grote speekselvloed. Na een week komt u op controle bij de arts.
Wanneer dragen?
Op de momenten dat factoren die de klachten verergeren of in stand houden een rol spelen.
Gewenning
De eerste dagen na het plaatsen van de opbeetplaat kan het zijn dat de klachten niet afnemen, maar zelfs toenemen. Er kunnen zich ook nieuwe klachten openbaren, bijvoorbeeld gevoelige tanden of kiezen. Na enkele dagen zullen deze klachten echter geleidelijk afnemen.
Mondhygiëne
Uiteraard is het van groot belang extra aandacht te besteden aan de mondhygiëne.
Reiniging
Regelmatig, van binnen en van buiten, met een harde borstel, water en zeep en naspoelen met koud of lauw (geen heet) stromend water.
Bewaren
Indien de opbeetplaat niet wordt gedragen, kan u de plaat het best bewaren in water, niet in een alcohol-bevattende oplossing.
Beschadiging
U dient uw modellen goed te bewaren voor het geval dat de opbeetplaat kapot gaat (bijvoorbeeld breekt). Met behulp van het model kan deze in de meeste gevallen worden gerepareerd. Bovendien kan uw mutualiteit de modellen opvragen.
Controles
Tijdens de controle wordt onder meer gekeken of u bij dichtbijten nog gelijkmatig contact maakt met de opbeetplaat. Indien nodig worden daarbij correcties uitgevoerd, waardoor de opbeetplaat op sommige plaatsen erg dun kan worden. Als er een gat in de opbeetplaat ontstaat, is dit geen probleem en geen reden om de opbeetplaat niet meer te dragen of om de eerder gemaakte afspraak te vervroegen.